เป้าหมาย (Understanding Goal)
เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาวและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Gallery


ครูป้อม / ครูกิ่ง
ครูประจำชั้น ม.1 Quarter 3/58 

โจเซฟ / ซินดี้
เพิ่มคำอธิบายภาพ

ปุณ / อังๆ
บีท

คอป / นัท / เพชร / มายด์

ไอดิน / ปังปอนด์

มิลล์ / เพลง / ซินดี้

กระต่าย
ติ

ออสติน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น